Nieuwsbrief 30 juni 2020 | contributie per 1 juli

Nieuwsbrief 30 juni 2020 | contributie per 1 juli

M.i.v. 1 juli worden een aantal maatregelen versoepeld en zal naar verwachting het economische leven stap voor stap op gang komen. We spreken dan ook de hoop uit dat er weer wat toekomst perspectieven komen waar we hoop uit kunnen putten.

CONTRIBUTIE juni
De afgelopen jaren heeft TAT samen met de collega’s van Taxistad als enige tegengas gegeven aan het gemeentelijke beleid inzake vaak absurde op te leggen maatregelen waarbij kosten nog moeite werd gespaard om voor de rechten van onze chauffeurs op te komen. Echter e.e.a. heeft het wel flink ingegrepen in onze reserves.

Desondanks hebben wij i.v.m. de huidige crisis vanaf April een beleid gevoerd waar in alles op alles is gezet om TAT chauffeurs financieel te ontzien. Variërend van gratis periode tot en met halvering maandelijkse contributie en bevriezing van de maandelijkse track en trace kosten*
* alleen voor geschorste voertuigen en mits op tijd aangemeld

Ook voor de maand juli komen wij onze chauffeurs tegemoet met een korting op de maandbetaling. I.p.v. € 55 * heeft het bestuur de juni betaling vastgesteld op € 37,50*
* exclusief btw

Voorwaarde om voor de korting in aanmerking te komen.

Je dient je factuur aan ons te voldoen uiterlijk voor de vervaldatum waarop de betaling door ons ontvangen moet zijn. Komt er geen of een te late betaling dan vervalt de korting en ontvang je een naheffing.

Kosten TRACK EN TRACE en vrijstelling
Deze blijven ook voor de maand juni nog ongewijzigd .

WERKEN ALS CHAUFFEUR IN DE OPSTAPMARKT PER 1 JULI

https://www.taxipro.nl/ondernemen/2020/06/29/taxi-reserveren-vanaf-1-juli-niet-verplicht-maar-indien-mogelijk/