Nieuwsbrief 10 augustus

Beste TAT collega,

Aanleveren gegevens

Heb je het formulier nog niet ingevuld? Doe dat dan uiterlijk voor 15 augustus. Als we geen gegevens van je hebben ontvangen dan loop je het risico tijdelijk te worden geschorst. Conform de taxiverordening zijn de tto’s verplicht de door de gemeente gevraagde gegevens aan te leveren.
Ga naar het formulier

Handhaving gaat meer toezicht houden op en rondom taxistandplaatsen

Het wordt beetje bij beetje steeds wat drukker in Amsterdam met bezoekers. Ook het aantal taxichauffeurs die weer gaan werken is gestegen. De gemeente heeft in een schrijven aan alle tto bestuurders aangegeven dat er om overlast/hinder tegen te gaan, er door handhaving meer toezicht zal worden gehouden op de naleving van de regelgeving door taxichauffeurs.


Aandacht voor de korting op contributie over de maand augustus

We willen je er met klem op wijzen dat de korting op de maancontributie alleen van toepassing is indien de factuur op tijd wordt betaald.
Indien je dit verzaakt dan wordt het kortingsbedrag in de maand september in rekening gebracht.

Vragen door chauffeurs over aan te leveren gegevens uit formulier

Er zijn een aantal vragen door chauffeurs aan ons gestuurd met betrekking tot het formulier.  Onderstaand een aantal vragen en antwoorden.

 • Ik kan de foto van mijn rijbewijs niet uploaden en verzenden
  We hebben gemerkt dat dit bij de meeste inzenders geen probleem is dus probeer het opnieuw. Blijf je met het probleem zitten stuur dan de foto op naar ons e-mail adres: : member@takeataxi.nu o.v.v. data/gemeente.
 • Ik had bij het aanmelden als chauffeur destijds alle gegevens opgestuurd
  Klopt, echter de gemeente heeft ons verzocht om van alle chauffeurs opnieuw dit te checken en met ze te delen. Conform de nieuwe taxiverordening 2019 zijn alle tto’s dit verplicht.
 • Ik was werkzaam op een huurtaxi en heb deze (inmiddels) niet meer tot mijn beschikking
  Als je het formulier opent dan zet je een vinkje bij Ik heb NIET de beschikking over een taxi voertuig
 • Ik heb geen taxi meer tot mijn beschikking
  Als je het formulier opent dan zet je een vinkje bij Ik heb NIET de beschikking over een taxi voertuig

Kijk voor alle eerder berichten onderstaande nieuwsbrief van 3 augustus.


Nieuwsbrief 3 augustus

De gemeente Amsterdam heeft aangegeven de gegevens uit haar database te willen vergelijken met die van ons. Er zijn een aantal aanvullende gegevens bijgekomen die in onze administratie ontbreken omdat deze voorheen niet door ons hoefde te worden aangeleverd. Verzoek is dat wij dat met een deadline in het vooruitzicht willen

Je dient uiterlijk voor 15 augustus de gegevens aan ons te versturen.
Indien je te laat bent met het opsturen dan loop je het risico dat je na 15 augustus (tijdelijk) je bescheiden bij ons dient in te leveren tot dat wij de gevraagde gegevens van je hebben ontvangen

LET OP!

Vink het correcte vakje in. Dus heb je een RDW schorsing dan betekend dat dat je WEL een taxi-voertuig in je bezit hebt.