Nieuwsbrief 19 februari 2021

In deze extra nieuwsbrief:

  • Waarschuwing gemeente aan tto’s dat er wordt opgetreden tegen chauffeurs bij overlast.


Beste tat chauffeur,

Wij denken heel goed te weten hoe slecht het met veel van ons gaat in deze, maar voortetterende crisis waar maatregelen eerder toe- dan afnemen. Dat is dan ook één van de redenen dat wij al maanden lang korting verlenen op de maandelijks contributie’s. Maar ook bij één op één gespreken met chauffeurs komt vaak naar boven hoe schrijnende de situatie is.

Er zijn nog wel chauffeurs die dagelijk trachten wat omzet bij elkaar te sprokkelen, echter het gaat daarbij vooralsnog om een gering aantal. De meeste van ons wachten op het “groene licht”

Helaas zorgen een aantal chauffeurs soms wel voor wat klachten.

Er is door handhaving contact met ons gezocht waarbij is gevraagd dit onder jullie te brengen. Handhavers op straat zitten er niet op te wachten om chauffeurs een RvB te geven maar moeten wel optreden bij overlast.

TAT zit nog midden in procedures waarin wij o.a. ons verzetten tegen een aantal opgelegde LOD’s (last onder dwangsom) t.b.v. € 20.000,-
Afgelopen week stonden wij weer tegenover de gemeente in de Haagse rechtbank. We zitten uiteraard niet te wachten op nieuwe procedures.

Het moet dan ook helder en duidelijk zijn……. krijg je een RvB en deze is onbetwistbaar dan dienen wij een maatregel op te leggen conform ons protocol.

tekst van memo gemeente aan de tto’s

Geachte TTO directies, geacht TTO bestuur,

De gemeente heeft de laatste tijd klachten ontvangen inzake overlast gevende en hinderende chauffeurs. Met name in de omgeving van de standplaats CS (vaak naast de instapplekken) worden klanten door chauffeurs met  “vuile” taxi’s geworven (al dan niet actief). Dit benadeelt de chauffeurs die hebben geïnvesteerd in een schone taxi, en netjes op hun beurt op de standplaats wachten op klanten. Ook komen er veel klachten van omwonenden (en ook van taxichauffeurs) bij de standplaats van het OLVG (Oost). Er staan daar regelmatig taxi’s op gehandicaptenparkeerplaatsen en op de laad- en loshaven aan de overkant van de straat (vaak met draaiende motor), en er wordt gewacht op de parkeerplekken voor ziekenvervoer (naast de standplaats) in afwachting van een plekje op de standplaats. Hoewel we begrijpen dat het momenteel een moeilijke tijd voor taxichauffeurs is, zal bij dergelijke hinder een rapport van bevindingen worden geschreven (hinder omgeving standplaats). Met handhaving is afgesproken dat zij de komende tijd hier vaker zullen controleren, en dus indien nodig handhaven.


Call Now ButtonBestel nu je taxi