Nieuwsbrief 25 januari 2021

In deze nieuwsbrief:

  • voorwoord van het bestuur
  • ook halvering contributie in februari
  • voortgang rechtszaak – gemeente / TAT
  • Taxi’s en avondklok
Voorwoord van het bestuur

Nederland nog steeds de greep van Corona-crisis en maatregelen

De crisis blijft onverminderd aanwezig en raakt steeds meer mensen en bedrijven. Over de taxibranche maar te zwijgen. De ellende waar velen van jullie in terecht zijn gekomen of nog zullen komen is schrijnend. Met de komst van de avondklok is het laatste restje hoop voor degene die in de avond en nachtelijke uren nog wat bij elkaar konden sprokkelen ook voorbij.

Het bestuur doet er alles aan om maatwerk te blijven leveren voor iedere chauffeur. Ondanks dat wij zelf ook aan een aantal financiële verplichting moeten blijven voldoen is er desondanks opnieuw ruimte in de begroting gevonden om ook voor de maand februari weer de contributie te halveren.

Heb je een betalingsprobleem m.b.t. oude openstaande facturen? Wacht dan niet af tot wij de vordering uit handen moeten geven. Het kost ons veel tijd en jou als chauffeur extra geld. Een afspraak maak je door een belverzoek in te dienen waarna er z.s.m. contact met je wordt opgenomen voor een afspraak. Laten we met z'n allen postitief blijven denken. Vroeg of laat zal er licht schijnen aan het eind van de tunnel.

 “Je krijgt pas positieve resultaten, als je jouw negatieve gedachten vervangt door positieve’.

 

Contributie februari 50%

De contributie voor februari is gehalveerd naar 50% van het normale bedrag. Wil je gebruik maken van deze korting dan dien je de factuur die je binnenkort wordt toegestuurd te betalen uiterlijk voor de uiterste betalingstermijn. 

voortgang rechtszaak - gemeente / TAT

In de nasleep van alle gerechtelijke procedures tussen zowel TAT alsmede ook Taxistad  versus de gemeente Amsterdam lopen er nog een aantal "lasten onder dwangsom" Voor TAT is dat € 20.000,- en Taxistad sluit af met € 10.000,- Ondanks dat nagenoeg onze hele branche (technisch) failliet is, de tto's alles uit de kast halen om chauffeurs bij te staan meent de gemeente dat er toch "moet worden afgetikt"

Een dikke streep eronder en verder de blik op de toekomst is niet aan de orde voor de gemeente waardoor partijen elkaar "voor de zoveelste keer" voor de rechter ontmoeten op 28 januari.

Donderdag 28 januari ontmoeten partijen elkaar weer in het gerechtsgebouw te den Haag.
Over de ontwikkelingen zullen we jullie nog wel later informeren. Er is nog een lange weg te gaan.

Wordt vervolgt…..

Avondklok en wat betekend dit voor de taxichauffeur

Taxichauffeurs mogen hun werk onder voorwaarden blijven uitvoeren ten tijde dat de avondklok van kracht is.

Klik hier en lees de informatie van de rijksoverheidCall Now ButtonBestel nu je taxi