Nieuwsbrief – 30.10.20

Contributie November

Met de invoering van de 2e Lockdown is nagenoeg het laatste beetje taxivervoer wat er nog was overgebleven ook tot volledige stilstand gekomen. Het roept dan ook de vraag op “hoe verder”?
Het is nu afwachten wanneer er weer licht aan het eind van de tunnel komt en daarmee ook het taxivervoer weer een beetje op gang zal komen.
Zover is het helaas nog niet en zullen wij met z’n allen deze donkere periode moeten zien door te komen.

WAT KAN HET BESTUUR NOG VERDER DOEN?

50% = € 27,50 contributie!

Gratis kan niet en zou uiteindelijk ook op termijn het einde beteken van onze organisatie. Wat wij doen is onze chauffeurs maximaal bij te staan door de hoogste mogelijke korting te verlenen op de maandelijkse kosten.

Stop de knip Weesperstraat

Medio Maart/April 2021 is het college voornemens de Weesperstraat af te sluiten als proefperiode met een z.g. “”knip”. Zoals de plannen er nu liggen mag het openbaar vervoer en wel door maar voor taxi’s (met LBO) wordt vooralsnog geen uitzondering gemaakt.

Donderdag 29 oktober is dit voorstel in de gemeenteraad besproken waar ook een aantal insprekers waren uitgenodigd. Meerdere sprekers verzochten het college dringend om de taxi te ontzien. We hoeven niet lang na te denken wat dit gaat betekenen voor de taxichauffeurs die door de Corona crisis al extreem hard zijn getroffen en dan ook dit nog voor de kiezen krijgen. Een aantal taxichauffeurs zijn een petitie gestart waar chauffeurs, bewoners en andere belanghebbenden terrecht kunnen.

Klik hier voor de petitie.


Ouder nieuws

Nieuwe aanbieder van betaalbare taxiverzekering

In deze periode van “`Lock-Down” waarin amper nog vraag is naar taxivervoer zul je ongetwijfeld met andere zaken bezig zijn.

Toch zal er een moment komen dat de economie in stapjes weer op gang zal komen. Je zult dan de concurentie moeten aangaan in een markt met overgebleven partijen die moeten knokken om het aanbod van passagiers.
Een eerst vereiste is dat je vaste bedrijfskosten omlaag moeten. Je verzekeringspremie is daar een heel grote factor in. Je zult dan ook nu reeds de eerste stappen moeten zetten om je voor te bereiden op de toekomst.

Het bestuur heeft overleg gevoerd met Merkelbag taxiverzekeringen om een alternatief te vinden voor de huidige torenhoge premie die momenteel door o.a. TAT chauffeurs moeten worden betaald. Premies van soms wel
€ 700 p.m. voor een WA verzekering zijn geen uitzondering .

Uiteraard is deze nieuwe polis alleen maar mogelijk door de “kamikaze” chauffeurs , die mede verantwoordelijk zijn voor de exorbitante premie stijgingen, uit te sluiten.
De de premie kan dan betaalbaar zijn en blijven omdat er naar jouw eigen rijgedrag wordt gekeken,

HOE KAN DE PREMIE DAN GOEDKOPER UITVALLEN DAN JE HUIDIGE?
Je rijgedrag wordt gemonitord middels een vernuftig systeem welke in je taxi wordt aangebracht. De verzekaar kan dan je rijgedag beoordelen zoals te hard rijden, roekloos rijgedrag etc. Maar uiteraard ook meekijken of je rijgedrag aanleiding is om je premie (sterk) te verlagen.

GROEN

Bij een verantwoord rijgedrag wordt je premie vastgesteld op het laagste premiebedrag.

ORANJE

Indien je in deze categorie komt dan betaal je een premie die hoger is dan bij indeling in groen. Je zult dan een periode je rijgedrag in de gaten moet houden om terug naar GROEN te kunnen.

ROOD

In deze categorie kom je terecht indien je rijgedrag te negatief is bevonden. Je zult er dan aan moeten werken om terug te vallen naar ORANJE en natuurlijk liefst naar GROEN.

Een afspraak kun je maken met Merkelbag nadat je de vrijblijvende aanvraag hebt ingediend. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek. Voor al je verdere vragen kun je bij Merkelbag dan terecht.

Klik hier om het formulier te openen.


Call Now ButtonBestel nu je taxi